ERBJUDANDE

UTBILDNING


LEDARSKAPSRÅDET erbjuder utbildninginsatser utifrån forskningsbaserad teori och praktisk erfarenhet för individer och grupper i följande ämnen genom öppna eller skräddarsydda insatser på förfrågan:

- Utvecklande Ledarskap (UL) enligt Försvarshögskolans koncept i samarbete med Mercuri International

- Kommunikativt ledarskap/självledarskap, förändringsledning, strategisk projektledning i samarbete med bl a Berghs school of communication


Så tycker kunderna...


MENTORSKAP


Behöver du hjälp att utveckla ditt ledarskap/självledarskap och din kommuniktiva förmåga?LEDARSKAPSRÅDET erbjuder individuellt mentorskap för utveckla dig och din förmåga att möta arbetsrelaterade utmaningar. Mentorskapet erbjuds genom mentorerna.se


Så tycker kunderna...


KONSULTINSATSER/INTERIMT LEDARSKAP


Ibland behövs en extra omfattande insats under kortare eller längre tid. LEDARSKAPSRÅDET erbjuder konsultinsatser inom området ledarskap för att möta dessa behov. Konsultinsatserna kan omfatta alltifrån att göra en genomlysning av hur verksamhetens ledar- och medarbetarskap fungerar till att arbeta fram strategi- och genomförandeplaner inför verksamhetsförändringar. Ledarskapsrådet erbjuder också insatser som interim chef.


Så tycker kunderna...