OM

Ledarskapsrådets FILOSOFI


- Med åren har jag blivit otroligt vördnadsfull inför vikten av ledarskap och kommunikation för att uppnå verksamhetsmål och en god och utvecklande arbetsmiljö för medarbetare. Jag vet också av egen erfarenhet att det kan kännas både svårt, utmanande och ganska ensamt att vara ledare. Att många gör sitt yttersta och ändå känns det ofta inte tillräckligt.


Ledarskapsrådets filosofi är att insiktsfullt ledarskap och medveten kommunikation kan tränas upp, genom reflektion, dialog och vardagsnära användbara metoder och modeller. Och ibland med stöd och hjälp utifrån. 

SAGT OM... 


”Petra är en mycket kvalificerad konsult som är professionell rakt igenom. Hon är mycket serviceminded, fångar snabbt kundens behov och leveranserna håller hög kvalité. Hon är noga med att stämma av upplägg och tidplan med kunden och underhandskontakterna fungerar perfekt”


"Very inspiring consultant. Good balance between theory and practice".”Petra ger ordning och inspiration! Hon var ett ovärderligt bollplank i arbetet med att ta fram vår nya kommunikationsstrategi och hur den ska bli verklighet. Med integritet, skärpa och humor ställer hon de rätta frågorna som driver arbetet framåt.”


"Petra is a highly skilled communications expert, with a strategic and analytical mindset. She is very ambitious and result oriented and has great social ability" 

Ledarskapsrådet drivs av Petra Westerberg med över 25 års erfarenhet av ledarskaps- och kommunikationsfrågor ifrån olika branscher och storlek på orgaisationer.


Genom LEDARSKAPSRÅDET erbjuder Petra utbildning, mentorskap och konsultinsatser där forskningsbaserad teori och pratisk erfarenhet omsätts i handfasta modeller och metoder för att utveckla ledare och självledare i ledarskap och kommunikation.


Petra är har en fil kand i kommunikationsvetenskap och är även utbildad handledare i Utvecklande Ledarskap vid Försvarshögskolan och mentor på mentorerna.se. Petra är även operativt verksam som chef.

ETT URVAL KUNDER...

Svenska institutet


Awa Patent


Täby kommun


LOréal